Productportfolio

Implementatie SOIL leerconcepten met leerlingen (en docenten)

 1. Interactieve Video
 2. Introductie/SummerCamps
 3. Drone vliegen
 4. Escaperoom bouwen

Context coaching van docenten(teams) en teamleiders/management bij:

 1. Operationele cases (getting things done).
 2. Verander vraagstukken (een andere manier van werken).
 3. Uitdagingen bij digitalisering (integreren van software in vakcontext).

Training voor teams/groepen

 1. 21e-eeuwse vaardigheden en nu? (1 dag)
 2. Coaching en Eigenaarschap (van doceren naar faciliteren) (3 dagen).
 3. Coaching en Eigenaarschap inspiratiedag (van 20 tot 100 deelnemers).
 4. Conceptontwikkeling en implementatie (vervolgcursus op Coaching en Eigenaarschap) 5 dgn. aansluitend of verspreid over meerdere weken i.c.m. met coaching op de werkvloer tijdens de implementatie zelf.

Directie/management advies omtrent:

 1. Organisatiebrede verandervraagstukken
 2. Beoordeling en HR
 3. Ontwikkelingsprofielen medewerkers

 
Alle producten van SOIL worden SMART* opgesteld in samenspraak met opdrachtgever. We maken hierbij o.a. gebruik van:

 1. Concrete eindproducten zoals een Interactieve Video.
 2. Interviews/reflectie sessies/NPS/enquêtes/self-assessments/360 graden feedback.
 3. Foto’s en video materiaal.
 4. Demonstraties

*Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.

Last modified | 14/01/2020